Kredi Verenler > Banka Sorunları > Kefillikte Eş Rızası

Kefillikte Eş Rızası


1 Temmuz 2012 yılında ülkemizde devrim gibi bir karar alındı ve bir borç için atılan kefilliğin kabul görmesi için eş rızası şartı getirildi. Bundan sonra eşinin rızası olmadan olunan kefilliklerin hiç bir yasal dayanağı olmayıp, eşinin bilgisi olmadan atılan kefillik imzaları geçerli olmayacaktır.

Bu yasa, birçok tartışmayı da getirse özellikle hatır gönül kıramayıp, yüzü tutmayan kefiller için biçilmiş bir kaftan oldu desek yalan olmaz. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 584. maddesinde belirtildiği gibi mahkeme tarafından verilmiş yasal bir boşanma olmasa bile (boşanma davası devam eden çiftler içinde geçerlidir) veya yasal olarak ayrı yaşama hakları olmadıkça eşinin rızası olmadıkça (yazılı rıza, izin) kefillik için imza atamayacağını, atsa bile kabul olunmayacağı belirtilmiştir.

Böylece kefil namıyla senetlere, kira kontratlarına, banka kredi sözleşmesi gibi hukuken anlam yüklenen sözleşmelere atılan imzalar geçerli olmayacaktır. Şunu da hemen belirtelim ki kefalet sözleşmesinde sonra kefilin sorumlu olduğu borç miktarının artması, adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesi veya kefil için oluşacak yararın azalmasına neden olmayan değişikliklerde eş rızası aranmamaktadır.

Borçlar Kanunda alınan bu karar ile aile birliğini koruma altına almayı amaçlanmıştır. Bu kanun ile eşlerin rızası olmadan kefil olamayacağı belirtilmiş ancak eşlerin bireysel borçlanmaları için eş rızası getirilmemiştir. Yani bankadan kullanılacak kredi için eşin rızasına gerek yoktur. Dolayısıyla bu düzenleme ile eşin haberi olmadan kefil olan ve bu yolla ailenin bütün geleceğini karartacak bir yükümlülük altına girecek diğer eşin bazı işlemlerini peşinen önlemeye yöneliktir.

Kredide Eş rızası yasası özellikle işletmelere, şirketlere verilen kefaletler, destek kredileri için sorun çıkarınca 11.04.2013 yılında eş rızası maddesine yeni bir ek fıkra yüklenmek zorunda kalınmıştır. Buna göre ”Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkâr tarafından mesleki faaliyeti ile ilgili olarak verilecek kefaletler ve 27.12.2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandınlmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin nzası aranmaz.” ek fıkrası eklenmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git